Xiang Yin

First Name: 
Xiang
Last Name: 
Yin
Headshot Photo
Affiliation: 
Shanghai Jiao Tong University
Webpage: 
http://www-personal.umich.edu/~xiangyin/
Position: 
Associate Professor
Contact Information
Telephone: 
7348343243